kwaliteit

historie

kleuradvies

ERKEND SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF
Vroeger kende Nederland een vestigingswet. Deze hield in dat de ondernemer diende te voldoen aan een aantal eisen op het gebied van kredietwaardigheid, administratief-economisch inzicht en vakkennis. De kwaliteit van het werk, het voortbestaan en de betrouwbaarheid van het bedrijf zou hiermee gebaat zijn.
Kort na het afschaffen ervan half negentiger jaren besloot werkgeversvereniging FOSAG tot de instelling van een onafhankelijk keurmerk voor de schilders- en afwerkingsbranche. De AF-erkenningsregeling moest niet alleen dezelfde zekerheid bieden als de vestigingswet; ze ging nog verder. Sedert het begin van de regeling is Schilderwerken de Cock bv aangesloten bij de regeling.

Een wezenlijk verschil is dat werk uitgevoerd door een AF-erkend bedrijf altijd een gegarandeerde kwaliteit heeft, en dat de afspraken niet alleen helder en duidelijk moeten worden vastgelegd, maar dat deze ook getoetst kunnen worden aan de voorwaarden zoals die met consumentenorganisaties zijn opgesteld.
Door een onafhankelijke organisatie wordt regelmatig bekeken of een lidbedrijf nog kan voldoen aan de eisen en of de kwaliteit schilderwerk wordt geleverd die in de offerte wordt omschreven. Ook wordt er gestreefd om ervoor te zorgen dat de lidbedrijven op een maatschappelijke verantwoorde manier omgaan met milieu, veiligheid, omgeving en alles wat er verder bij het schildersbedrijf kan komen kijken.

De erkenningsregeling AF is inmiddels een overbekend gegeven geworden binnen de branche. Uit recente peilingen (tns NIPO, april 2004), blijkt een grotere tevredenheid over het schilderwerk onder huiseigenaren die een erkende schilder namen. Meer dan een derde (38%) van de huiseigenaren kent de erkenningsregeling vˇˇrdat zij het werk uitbesteden. Tenslotte blijkt op alle onderdelen de tevredenheid achteraf over het bedrijf groter bij het AF-erkende bedrijf als bij het niet erkende bedrijf.